טור אישי – בשלישי * לא להאמין אבל יו"ר תאגיד השידור הציבורי שהוא גוף ציבורי לא סופר את מבקר המדינה * למה מעניק היו"ר גיל עומר גיבוי ת לב

טור אישי – בשלישי * לא להאמין אבל יו"ר תאגיד השידור הציבורי שהוא גוף ציבורי לא סופר את מבקר המדינה * למה מעניק היו"ר גיל עומר גיבוי למנכ"ל קובלנץ שיתכן שדו"ח המבקר יעיף אותו הביתה* מה עשה שר האוצר משה כחלון למען הגמלאים ומה עשו שרי אוצר לפניו * באיזה תפקיד חושק איתן כבל, ומה צריך לעשות שהוא יקבל את התפקיד?- הכול בטור אמצע השבוע.

1. חרפת התאגיד

2. גמלאים במצוקה

3. נדיבות לב

1

חרפת התאגיד

יוסף שפירא מבקר המדינה לא נחשב בציבור מבקר עם חוט שידרה. להבדיל מקודמו השופט מיכה לינדנשטראוס, שייזכר תמיד כמי ששדרג את ביקורת המדינה, והנהיג ביקורת בזמן אמת. תקופת כהונתו של השופט שפירא לא נחשבת בעיני רבים תקופת הזוהר של ביקורת המדינה.

עובדה, הנחיותיו של השופט שפירא, אינן זוכות להתייחסות רצינית, ויש מי שמעז לא לבצע אותן כלשונן. מבקר המדינה סבור ובצדק, שוועדת האיתור שתבחר מי יהיה המנכ"ל הבא של רשות השידור, תאלץ לקחת בחשבון את טיוטת דו"ח מבקר המדינה, שעוסקת בהתנהלות בכירים בתאגיד השידור הציבורי. הטיוטה, שנשלחה לתגובת למנכ"ל התאגיד קובלנץ, וליושב ראש גיל עומר, היא הליך חשוב שבעזרתו יגובש דו"ח סופי.

על פניו נראה שמבקר המדינה יבוא חשבון עם השניים וביקורתו לא תאפשר לא לקובלנץ ולא לעומר להמשיך בתפקידם בתאגיד. דו"ח הביקורת מתבסס בין השאר על תחקיר שערך עיתון "הארץ", בחודש אוגוסט האחרון, ובו נחשף מסמך שבו נכתבו דעות אישיות והערכות מקצועיות על עובדי רשות השידור.

כמה מהעובדים טענו כי בעקבות הדעה שהתגבשה נגדם בדו"ח  שהוכן בתאגיד השידור הציבורי, הם לא התקבלו לתאגיד. אחרים טענו כי שמם הטוב נפגע וכי המעשה שנעשה הוא חמור בעיקר כשמדובר בגוף ציבורי.

קובלנץ ועומר, נמנעו מלחשוף את שמו של מחבר חוות הדעת על עובדי רשות השידור, למרות שהעניין נדרש ציבורית. ונמנעים למרבה ההפתעה לעשות זאת גם היום. במקום זאת בחר קובלנץ לנהוג בטקטיקה מוכרת, להתנער מהמעשה החמור ולא לחשוף את מי שאחראים למעשה.

עד אמצע חודש מאי הקרוב אמור להיכנס לתפקידו מנכ"ל חדש לתאגיד השידור הציבורי, ומבקר המדינה תובע לקחת בחשבון את טיוטת הדו"ח בעת בחירת מנכ"ל חדש, ולהציג את הטיוטה לידיעת וועדת האיתור ומועצת תאגיד השידור הציבורי, אלא שיושב ראש התאגיד גיל עומר מסרב.

עומר, שהוא גם יושב ראש ועדת האיתור, מבין היטב שלא רק המנכ"ל, אלא גם הוא בבעיה ציבורית לא פשוטה, ולכן הזדרז להסביר את עמדתו במכתב למבקר שפירא. למרות שמדובר במכתב אישי  שנשלח למבקר המדינה, תוכנו דלף לתקשורת ואני מהמר שלא על ידי משרד המבקר.

עומר, בחר להשיב לפניית המבקר:" וועדת האיתור חולקת על העמדה המוצגת ע"י דובר המשרד (משרד מבקר המדינה. מ.נ) בכתבה, ממנה הקורא עלול להבין כי מעמדה של טיוטת דו"ח כמעמדו של דו"ח סופי… דומה שאין צורך להבהיר מה ההבדל בין השניים. וועדת האיתור עושה עבודתה נאמנה, ובמסגרת זו בין היתר עליה להקפיד גם שלא לפתוח פתח לגורמים המנסים להתערב בהליך הרגיש הזה משיקולים שונים".

תרשו לי להעיר בעניין הזה שלוש הערות: הציבור לא מטומטם כפי שמר עומר נוטה לחשוב. הציבור מבין את ההבדל בין טיוטת דו"ח לדו"ח סופי. אם מבקר המדינה מצא לנכון שיש צורך להביא את טיוטת הדו"ח  לידיעת חברי מועצת התאגיד ולידיעת וועדת האיתור, סימן הוא שטיוטת הדו"ח מכילה חומר נפץ, וחומר נפץ הודף, שבכוחם להדוף את אלדד קובלנץ אל מחוץ לתאגיד השידור הציבורי.

המבקר מודע כמובן לכך שתגובה עניינית עלולה לרכך מעט את הדו"ח, אבל די בחומר הנפץ שבטיוטה שבידי המבקר לסכל את המינוי. המבקר שפירא צודק. אם ברור לו כבר עתה שהתאגיד לא יוכל להגן לכאורה על מינויו של קובלנץ, אם יבחר לתקופת כהונה נוספת, לאחר שיתפרסם דו"ח קשה על תקופת כהונתו הנוכחית. הרי שמחובתו להתריע  על כך כבר עכשיו בפני חברי וועדת האיתור.

במקרה כזה חברי וועדת האיתור אינם יכולים להתעלם מדבריו של המבקר, כשם שהיושב ראש עומר, לא יכול להחליט על דעת עצמו האם להיענות להנחיית המבקר, לחלק את טיוטת הדו"ח לחברי וועדת האיתור, והוא חייב להעביר את טיוטת הדו"ח לעיונם כפי שתובע ממנו מבקר המדינה.

הערה שנייה: חברי וועדת האיתור אינם יכולים להתעלם מטיוטת הביקורת, גם אם היא אינה סופית. על מבקר המדינה לעשות כל מאמץ להשלים את הדו"ח עד כינוסה של וועדת האיתור, אבל בכל מקרה אם מטיוטת הדו"ח  הזמני עולים מקרים חמורים שאינם מתיישבים עם ניהול ציבורי תקין, חברי וועדת האיתור אינם יכולים להצביע בעד מר קובלנץ.

והערה שלישית: ברורה לי  כנראה עמדתו של יושב ראש התאגיד גיל עומר, שמכיר כנראה טוב את המימרה "אם לא נהיה תלויים אחד בשני נהיה תלויים אחד ליד השני". יתכן מאד שזו הסיבה שהוא מבקש להביא להמשך מינויו של קובלנץ כמנכ"ל התאגיד. אבל מכאן ועד הצגת הדברים במכתבו למבקר המדינה, שעל וועדת האיתור להקפיד "שלא לפתוח פתח לגורמים פוליטיים המנסים להתערב בהליך הרגיש הזה משיקולים פוליטיים"- המרחק הוא גדול.

אם גיל עומר סבור שהתערבות מבקר המדינה נובעת מטעמים או מסיבות פוליטיות, ויש לו הוכחה לכך עליו לחשוף מיד את הנתונים שבידיו. בניגוד לדעתו של עומר לא מדובר במינוי רגיש, אלא במינוי מקצועי, והוא חייב להתבצע על פי חוק, תוך הסתמכות על חוות דעתו וממצאי בדיקתו של מבקר המדינה.

גיל עומר אינו יכול להחליט על מדיניות עצמאית ואם דבריו של המבקר אינם מתאימים לו, הוא יכול תמיד להניח את המפתחות.

2

גמלאים במצוקה

קשישים וגמלאים לא עינינו מעולם באמת שרים וחברי כנסת. כולם דיברו על הצורך לעשות למענם, כולם עשו עליהם סיבוב אבל כמעט ולא עשו למענם כלום. אני לא מכיר שר אוצר שלא הבטיח לשפר את מצבם של הגמלאים, אני מכיר הרבה שרי אוצר שעשו למענם רק את המינימום הנדרש.

שר האוצר משה כחלון, היה רוצה שנזכור אותו כשר אוצר חברתי ושנצביע עבורו. כחלון שמאחורי גבו כונה בלגלוג " נטו כחלון ", בשל רפורמות ותוכניות שיזם תחת השם "נטו", הצליח ליצור כמה סיסמאות כמו "נטו משפחה", "נטו הוזלות", "נטו עסקים" ו"נטו תעשיה" אבל  התמקד בעיקר בהורדת מכסים ומיסי קניה למאות מוצרים, מבלי שפעל "נטו" למען הגמלאים.

הוזלת המכסים והורדת מיסי הקנייה, הם צעדים שמטיבים עם מי שיש להם כסף. לגמלאים אין. הם לא מבצעים הזמנות ב"עלי בבא", וגם לא באתרי קניות אחרים, כך שהפחתת מיסי הקניה אינה מגיעה לכיסם. הגמלאים בקושי גומרים את החודש, ורבים מהם נאלצים שלא להסיק את הבית גם בימים קרים, בגלל פנסיות נמוכות שמשולמות בעיקר על ידי המעסיק הגדול ביותר- שירות המדינה.

כולם רוצים את תמיכתם של הגמלאים, אבל איש לא מזדרז לעשות למענם. במכתב ששלח עו"ד אורון שוורץ, (ממשרד שוורץ נרקיס ושות') המייצג את גמלאי קרנות הפנסיה הוותיקות, למשרד האוצר נקראת הממשלה לדאוג לקיומם בכבוד של הגמלאים.

עו"ד אורון שוורץ מזהיר שאם לא תענה דרישת הגמלאים הם יפנו לבג"צ ויבקשו צו מניעה שיקפיא את המהלכים שיביאו לקיצוצים עד להקמת הממשלה החדשה. הגמלאים  חוששים שבהיעדר שר במשרד האוצר יופעל הקיצוץ אוטומטית.

נראה עכשיו מה יהיה מוכן שר האוצר כחלון לעשות למען הגימלאים.

3

נדיבות לב

איתן כבל שאחרי הבחירות יראה את אולם המליאה של הכנסת רק בטלוויזיה, כבר מחפש את הג'וב הבא שלו. כבל, שהתארח בתוכנית "אופירה וברקוביץ" בערוץ 12, נשאל ככל הנראה שאלה מוזמנת, האם יהיה מוכן לקבל עליו את תפקיד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל והשיב: "אם תהיה המלצה לא אדחה על הסף".

הייתם רוצים לראות את העסקן כבל, על כיסא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל? אני לא. נדיב  מצדו של כבל שהחליט לא לדחות על הסף את ההצעה לתפקיד הנחשק שספק אם יוצע לו.

אני משוכנע שמיד ביום סיום כהונתה של הכנסת הנוכחית, יוצעו לכבל מאות תפקידים. אני גם בטוח שהוא יתקשה לבחור מתוכם תפקיד ההולם את כישוריו המוכרים. העובדה שכבל לא דחה את תפקיד יושב ראש ההתאחדות  שלא הוצע לו בשתי ידיים, אומרת שעדיין לא הכול אבוד. אם ההתאחדות לכדורגל גם תתרפס לפני כבל, גם לא תוותר, וגם תבין שרק עסקן אמתי ולא מנהל מקצועי, הוא זה שיוכל למלא את התפקיד במקצועיות ותחליט לבחור בכבל טובים הסיכויים שהכול יראה אחרת שם מאד בקרוב.

המחבר הוא משפטן שהיה מנהל חטיבת החדשות של הערוץ הראשון ויושב ראש אגודת העיתונאים. הוא ממייסדי "יושרה לישראל, וחבר הנהלת התנועה. האמור אינו מבטא את עמדת "יושרה לישראל".

רישום תגובה