משה נסטלבאום טור אישי – בשלישי * לא להאמין אבל גיל עומר, יו"ר תאגיד השידור הציבורי, שהוא גוף ציבורי,

                                             מאחורי הכותרות

                                              כולם נגד כולם

                                               משה נסטלבאום

טור אישי – בשלישי * לא להאמין אבל  גיל עומר, יו"ר תאגיד השידור הציבורי, שהוא גוף ציבורי, לא סופר את מבקר המדינה * למה מעניק היו"ר גיבוי למנכ"ל קובלנץ שיתכן שדו"ח המבקר יעיף אותו הביתה* מה עשה שר האוצר משה כחלון למען הגמלאים ומה עשו שרי אוצר קודמים לפניו * באיזה תפקיד חושק איתן כבל, ומה צריך לעשות שהוא יקבל את התפקיד?* הכול בטור אמצע השבוע.

1. חרפת התאגיד

2. גמלאים במצוקה

3. נדיבות לב

עד לחמישה עשר במרץ, אמור להיבחר מנכ"ל חדש לתאגיד השידור הציבורי, כמה מועמדים רציניים הגישו את מועמדותם. הוועדה יכולה לפנות ביוזמתה גם למי שבחרו לא להגיש טפסים ולהציע להם את התפקיד. האם מועמד שטיוטת דו"ח חמור של מבקר המדינה מצביעה על מחדליו ראוי להמשיך לשמש בתפקיד? תלוי את מי שואלים. יו"ר התאגיד  גיל עומר אינו רואה בכך בעיה, למבקר המדינה שדעתו היא הקובעת יש דעה שונה. מי ינצח בקרב על מינוי מנכ"ל חדש לתאגיד? וגם למה לא סופרים את הגמלאים ונזכרים בהם רק לפני הבחירות, האם איתן כבל, שכבר מחפש את הג'וב הבא יצליח להשתחל לתפקיד יו"ר ההתאחדות לכדורגל? צריך לקוות שלא.

1 חרפת התאגיד

יוסף שפירא מבקר המדינה לא נחשב בציבור מבקר עם חוט שידרה. להבדיל מקודמו השופט מיכה לינדנשטראוס, שייזכר תמיד כמי ששדרג את ביקורת המדינה, והנהיג ביקורת בזמן אמת. תקופת כהונתו של השופט שפירא, לא נחשבת בעיני רבים תקופת הזוהר של ביקורת המדינה.

עובדה, הנחיותיו של השופט שפירא, אינן זוכות להתייחסות רצינית, ויש מי שמעז לא לבצע אותן כלשונן. מבקר המדינה סבור ובצדק, שוועדת האיתור שתבחר את מי שיהיה המנכ"ל הבא של תאגיד השידור הציבורי, תאלץ לקחת בחשבון את טיוטת דו"ח מבקר המדינה, שעוסקת בהתנהלות בכירים בתאגיד. הטיוטה, שנשלחה לתגובת מנכ"ל התאגיד קובלנץ, וליושב ראש גיל עומר, היא הליך חשוב שבעזרתו יגבש המבקר דו"ח סופי.

על פניו נראה שמבקר המדינה יבוא חשבון עם השניים, וביקורתו לא תאפשר  לקובלנץ ולא לעומר להמשיך בתפקידם בתאגיד. דו"ח הביקורת מתבסס בין השאר על תחקיר שערך עיתון "הארץ", בחודש אוגוסט האחרון, ובו נחשף מסמך שבו נכתבו דעות אישיות והערכות מקצועיות על עובדי רשות השידור.

כמה מהעובדים טענו כי בעקבות הדעה שהתגבשה נגדם, בחוות דעת מוזמנת שהוכנה בתאגיד השידור הציבורי, הם לא התקבלו לעבודה בתאגיד. אחרים טענו כי שמם הטוב נפגע וכי המעשה שנעשה ע"י תאגיד ציבורי הוא חמור בעיקר כשמדובר בגוף ציבורי.

קובלנץ ועומר, נמנעו מלחשוף את שמו של מחבר חוות הדעת על עובדי רשות השידור, למרות שהעניין נדרש ציבורית. הם נמנעים למרבה ההפתעה לעשות זאת גם היום. במקום זאת בחר מר קובלנץ לנהוג בטקטיקה מוכרת, להתנער מהמעשה החמור מבלי לחשוף את מי שאחראים לו.

עד אמצע חודש מאי הקרוב אמור להיכנס לתפקידו מנכ"ל נבחר לתאגיד השידור הציבורי, ומבקר המדינה תובע לקחת בחשבון את טיוטת הדו"ח בעת בחירת מנכ"ל חדש.

הוא גם סבור שיש להציג את הטיוטה בפני וועדת האיתור ומועצת תאגיד השידור הציבורי, כדי שיבינו במי אסור להם לבחור, אלא שליושב ראש התאגיד גיל עומר יש דעה שונה.

עומר, שהוא גם יושב ראש ועדת האיתור, מבין היטב שלא רק המנכ"ל, אלא גם הוא בבעיה ציבורית לא פשוטה, ולכן הזדרז להסביר את עמדתו במכתב למבקר שפירא.

למרות שמדובר במכתב אישי שנשלח למבקר המדינה. תוכנו של המכתב  מצא את דרכו לתקשורת ואני מהמר שלא על ידי משרד המבקר.

עומר, בחר להשיב  בין השאר במכתב לפניית המבקר: "וועדת האיתור חולקת על העמדה המוצגת ע"י דובר המשרד (משרד מבקר המדינה. מ.נ) בכתבה, ממנה הקורא עלול להבין כי מעמדה של טיוטת דו"ח כמעמדו של דו"ח סופי… דומה שאין צורך להבהיר מה ההבדל בין השניים. וועדת האיתור עושה עבודתה נאמנה, ובמסגרת זו בין היתר עליה להקפיד גם שלא לפתוח פתח לגורמים המנסים להתערב בהליך הרגיש הזה משיקולים שונים".

בכך התייחס יושב ראש התאגיד לכתבה שפורסמה ב"דה מרקר", של עיתון "הארץ", ועסקה בבחירת מנכ"ל חדש לתאגיד.

תרשו לי להעיר בעניין שלוש הערות, הערה ראשונה: הציבור לא מטומטם כפי שמר עומר נוטה לחשוב. הציבור מבין את ההבדל בין טיוטת דו"ח לדו"ח סופי. אם מבקר המדינה מצא לנכון שיש צורך להביא את טיוטת הדו"ח, לידיעת חברי מועצת התאגיד ולידיעת וועדת האיתור, סימן הוא שטיוטת הדו"ח מכילה חומר נפץ, ולא סתם חומר נפץ אלא חומר נפץ הודף, שבכוחו להדוף את אלדד קובלנץ אל מחוץ לתאגיד השידור הציבורי.

המבקר מודע כמובן לכך שתגובה עניינית של התאגיד עלולה לרכך מעט את הדו"ח, אבל די בחומר הנפץ שבטיוטה שבידי המבקר לסכל את המינוי.

המבקר שפירא צודק. אם ברור לו כבר עתה שהתאגיד לא יוכל להגן לכאורה על מינויו של קובלנץ, אם יבחר לתקופת כהונה נוספת, לאחר שיתפרסם דו"ח קשה על תקופת כהונתו הנוכחית, מחובתו להתריע על כך כבר עכשיו בפני חברי וועדת האיתור ולמנוע את המינוי.

במקרה כזה חברי וועדת האיתור אינם יכולים להתעלם מדבריו של המבקר, כשם שהיושב ראש עומר, לא יכול להחליט על דעת עצמו האם להיענות להנחיית המבקר, להעביר את טיוטת הדו"ח לחברי וועדת האיתור.

לחברי הוועדה אסור להתעלם מהממצאים הקשים. גם אם מדובר בטיוטה. יש לנהוג בכבוד בדרישת מבקר המדינה וגיל עומר, יו"ר התאגיד, חייב לבצע ללא שיקול דעת את מה שהוא נתבע לעשות.

 על מבקר המדינה לעשות כל מאמץ להשלים את הדו"ח עד כינוסה של וועדת האיתור, אבל בכל מקרה אם מטיוטת הדו"ח הזמני עולים מעשים חמורים שאינם מתיישבים עם ניהול ציבורי תקין, אסור לחברי וועדת האיתור להאריך את כהונתו של מר קובלנץ, אם יתברר שהדברים הם באחריותו של מר קובלנץ, ושהוא ידע עליהם.

הערה שניה: ברורה לי עמדתו של יושב ראש התאגיד גיל עומר, שמכיר כנראה טוב את המימרה "אם לא נהיה תלויים אחד בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני". יתכן מאד שזו הסיבה שהוא מבקש להביא להמשך מינויו של  מר קובלנץ. אבל הצגת הדברים במכתבו למבקר המדינה, שעל וועדת האיתור להקפיד "שלא לפתוח פתח לגורמים פוליטיים המנסים להתערב בהליך הרגיש הזה משיקולים פוליטיים"- היא אמירת סרק  וגיבוב מילים שטעונים הוכחה.

הערה שלישית: אם גיל עומר סבור שהתערבות מבקר המדינה נובעת מטעמים או מסיבות פוליטיות, ויש לו הוכחות לכך עליו לחשוף מיד את הנתונים שבידיו. בניגוד לדעתו של עומר, לדעתי לא מדובר במינוי רגיש, אלא במינוי מקצועי, והוא חייב להתבצע על פי חוק, תוך הסתמכות על חוות דעתו וממצאי בדיקתו של מבקר המדינה, שכאשר הוא מגלה  ליקויים חמורים, ויש מי שאחראי עליהם, האיש שאחראי לכך, צריך לשלם את מלוא המחיר.

גיל עומר, אינו יכול להחליט על מדיניות עצמאית. אם הנחיותיו של המבקר אינם לטעמו, הוא יכול תמיד להניח את המפתחות ולחזור לנהל את תיאטרון הילדים בחולון.

מבקר המדינה השופט יוסף שפירא, חייב לפתח שרירים, ולהראות לראשי התאגיד שמחוק לא עושים צחוק. בכוחו להוכיח לראשי התאגיד שלקביעתו יש משקל גדול הרבה יותר מקביעותיהם של  עומר וקובלנץ.

הכול תלוי בו.

2 "נטו כחלון"

משה כחלון נלחם על חייו הפוליטיים. אבל האם זו סיבה לבחור בו? גמלאים וקשישים לא עינינו מעולם באמת שרים וחברי כנסת. כולם דיברו על הצורך לעשות למען הגמלאים, כולם עשו סיבוב על הגימלאים, אבל כמעט כולם לא עשו למענם כלום.

אני לא מכיר שר אוצר שלא הבטיח לשפר את מצבם של הגמלאים, אני מכיר הרבה שרי אוצר שעשו למענם רק את המינימום הנדרש.

שר האוצר משה כחלון, היה רוצה שנזכור אותו כשר אוצר חברתי ושנצביע עבורו. כחלון, שמאחורי גבו הוא מכונה בלגלוג " נטו כחלון", בשל רפורמות ותוכניות שיזם תחת השם "נטו", הצליח ליצור כמה סיסמאות כמו "נטו משפחה", "נטו הוזלות", "נטו עסקים" ו"נטו תעשיה", אבל  התמקד בעיקר בהורדת מכסים ומיסי קניה, למאות מוצרים מבלי שפעל "נטו" למען הגמלאים.

הוזלת המכסים והורדת מיסי הקנייה, הם צעדים שמטיבים עם מי שיש להם כסף. לגמלאים אין. הם לא מבצעים הזמנות ב"עלי בבא", וגם לא באתרי קניות אחרים, כך שהפחתת מיסי הקניה אינה מגיעה לכיסם. הגמלאים בקושי גומרים את החודש, ורבים מהם נאלצים שלא להסיק את הבית גם בימים קרים, בגלל פנסיות נמוכות שמשולמות בעיקר על ידי המעסיק הגדול ביותר- שירות המדינה.

כולם רוצים את תמיכתם של הגמלאים, אבל איש לא מזדרז לעשות למענם. במכתב ששלח עו"ד אורון שוורץ, (ממשרד שוורץ נרקיס ושות') המייצג את גמלאי קרנות הפנסיה הוותיקות, למשרד האוצר נקראת הממשלה לדאוג לקיומם בכבוד של הגמלאים.

עו"ד אורון שוורץ מזהיר שאם לא תענה דרישת הגמלאים הם יפנו לבג"צ ויבקשו צו מניעה שיקפיא את המהלכים שיביאו לקיצוצים עד להקמת הממשלה החדשה. הגמלאים  חוששים שבהיעדר שר במשרד האוצר יופעל הקיצוץ אוטומטית.

נראה מה יהיה מוכן שר האוצר כחלון לעשות למען הגמלאים. לא פסול בעיני אם זה יהיה לפני הבחירות.

3 נדיבות לב

איתן כבל שאחרי הבחירות יראה את אולם המליאה של הכנסת רק מהבית, כבר מחפש את הג'וב הבא. כבל, שהתארח בתוכנית "אופירה וברקוביץ" בערוץ 12, נשאל ככל הנראה שאלה מוזמנת, האם יהיה מוכן לקבל עליו את תפקיד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל והשיב: "אם תהיה המלצה לא אדחה על הסף".

הייתם רוצים לראות את העסקן הקטן כבל , על כיסא יושב ראש ההתאחדות לכדורגל? זה תפקיד ענק על מידותיו, ואני מקווה שההתאחדות לכדורגל לא תעשה צחוק מהתפקיד.

נדיב מאד מצדו של כבל, שהחליט לא לדחות על הסף את ההצעה לתפקיד הנחשק שספק אם יוצע לו.

אני משוכנע שמיד שבסיום כהונתה של הכנסת הנוכחית, יוצעו לכבל מאות תפקידים. אני גם בטוח שהוא יתקשה לבחור מתוכם תפקיד ההולם את כישוריו המוכרים. העובדה שכבל לא דחה את תפקיד יושב ראש ההתאחדות שלא הוצע לו בשתי ידיים, אומרת שעדיין לא הכול אבוד.

אם ההתאחדות לכדורגל גם תתרפס לפני כבל, גם לא תוותר, וגם תבין שרק עסקן אמתי ולא מנהל מקצועי יוכל למלא את התפקיד בהצלחה, ותחליט לבחור בכבל, טובים הסיכויים שהכול יראה שם אחרת כבר בקרוב מאד.

כשיש צורך בעסקן מקצועי עם קבלות זה רק איתן כבל. ואם יש צורך בעסקן שיכול לצטט גם פסוקים מהגמרא מהמשנה ומהתלמוד  אל תחשבו פעמיים- איתן כבל זה האיש.

מי שהוכיח שבתככים הוא אומן על אסור לוותר על כישוריו. רק כבל יכול. גם בכדורגל.

המחבר הוא משפטן שהיה מנהל חטיבת החדשות של הערוץ הראשון ויושב ראש אגודת העיתונאים. הוא ממייסדי "יושרה לישראל, וחבר הנהלת התנועה. האמור אינו מבטא את עמדת "יושרה לישראל".

רישום תגובה